Färdiga projekt

Årets infrastrukturbygge 2021 - Hallandsåsen, skärmar till faunabro

Beställaren: Trafikverket, Veidekke

Arninge Station 2021, perenngabion

Beställaren: Trafikverket, NCC

Råblocksmur Husby Gård

Beställare: Västerorts BMF/Stockholm stad

Atlas Copcos HQ, Sickla 11st granittrappor, grädänger och vattenfall våren, sommaren 2018

Beställare: Atrium Ljungberg

Atlasforsen

Beställare: TL Bygg AB/ Atrium Ljungberg

Gabionmur Rönninge

Beställare: Bite Entreprenad AB

Gabionmur Vaxholm TM Anläggning 2016

Beställare: Bite Mark & Anläggning AB

Vaxholm

Uppdragsgivare: TM Anläggning/SMÅA

Mörtvik

Beställaren: Skanska

Glasís, Rotebroleden

Beställare: Svevia

Prefyllda gabioner

Beställare: JVAB Österåker

Prefyllda gabioner Vaxholm, Tm anläggning

SL Bussdepå

SL Bussdepå Gustavsberg, Vector Wall

Beställare: SKANSKA

Terrängtrappa Örby

Beställare: JVAB

Under E4/E20 Karolinska

Vector Wall

Beställare: Skanska

Täby Galopp

Uppdragsgivare: Bäckström Anläggning AB

Gustavsberg

Uppdragsgivare SKANSKA

Züblin, Nya Årsta bro

Pågående entreprenad

Roslagsbanan dubbelspåret Vallentuna

Gabion och stensättningsentreprenad, Uppdragsgivare: Lemminkäinen Sverige AB

Odenplan

Granitbeklädnad, Uppdragsgivare: JVAB

Korskyrkan i Stockholm

Rivning och ombyggnad av innergård, Uppdragsgivare: Contaki Entreprenad

Haninge

SVEVIA, Ärvinge Cirkulationsplats

Stenbeklädnad. 3800 ton sprängsten

PEAB – Berg & Väg maskin AB, Kinamuren

Kapades för infart till Tele2 Arena, nu är vi där för att återställa

SVEVIA, Trafikplats, Kista

Utförande av gabionmurar i glas och sten

SKANSKA, Pampaslänken

Gabion, breddning utav E4/E20

SVEAB, Blomsterdalen

Vi utförde trädäck, gångar, finplaneringsarbeten m.m.

SVEAB, Sjövikstorget

Vi utförde hällar, marktegel m.m.

CONTAKI ENTREPRENAD, Hantverkargatan

Markarbeten, betonggjutning, markstensläggning, trappor och planteringslådor

PART CONSTRUCTION AB, Bromma

Ombyggation av K-märkta SAS huvudkontor i Bromma, numera Best Western Plus hotell, förberedelse till taklagsfest

JM ENTREPRENAD AB, Ulvsunda Tvärbanedepå

Gabionmur ca 700 kvadrameter

VÄRMDÖ BYGGENTREPRENADER AB, Sickla Hammarby Sjöstad

Privatvilla, Lidingö

Trappor i granit

Privatvilla, Huddinge

Veidekke Väg 73 Ösmo

Sk. Vecktor Wall

Hökerum AB, Hammarby Sickla

Innergård, Veidekke Hammarby Gård

Valsta Gård, Dalarö

Kontakta oss