Om Steelrod AB

Inom Steelrod AB har kvalitetstänkandet alltid varit en av grundpelarna i verksamheten. Som ett led i vår framtida utveckling och för att öka vår konkurrenskraftighet har vi formulerat en kvalitetspolicy där kundens krav står i centrum. Vi jobbar även med kvalitet genom egenkontroller. Miljöhänsyn är en annan ytterst viktig del i vårt arbete. Därför försöker vi:

– Vara sparsamma med material och energi i allmänhet – Så långt som möjligt undvika miljöförstörande redskap – Verka för att användning av miljöanpassade ämnen prioriteras.

På Steelrod har vi många års erfarenhet inom gabioner och hjälper dig gärna med allt inom området!

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

”10 meters ställningskurs samt hjärt- och lungräddning hos ABC Ställningar för 5 st Steelrodare.”

Kontakta oss