Om Steelrod AB

Inom Steelrod AB har kvalitetstänkandet alltid varit en av grundpelarna i verksamheten. Som ett led i vår framtida utveckling och för att öka vår konkurrenskraftighet har vi formulerat en kvalitetspolicy där kundens krav står i centrum. Vi jobbar även med kvalitet genom egenkontroller. Miljöhänsyn är en annan ytterst viktig del i vårt arbete. Därför försöker vi:

– Vara sparsamma med material och energi i allmänhet – Så långt som möjligt undvika miljöförstörande redskap – Verka för att användning av miljöanpassade ämnen prioriteras.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

”10 meters ställningskurs samt hjärt- och lungräddning hos ABC Ställningar för 5 st Steelrodare.”

Kontakta oss

5 + 15 =