Gabion & Gaibionmur Stockholm

En gabionmur är en ståltrådsbur innehållande sten som används till många olika saker, som t.ex bullerskydd, släntstabilisering och insynsskydd. Man använder också gabioner som stödmurar.

Gabioner konstrueras på två olika sätt, det ena är att muren är som en självbärande ”pelare”, uppbyggd utav djupare korgar i botten och blir smalare närmare toppen man kommer. Det andra alternativet är att man fäster korgarna med ett nät som bäddas in i slänten. Detta är det mest kostnadseffektiva sättet att konstruera en gabionmur på, eftersom materialåtgången sjunker.

Det som gör en gabionmur praktisk är att den är robust, anpassar sig efter mark rörelser, dränerar bort vatten. Levnadstiden på de flesta gabioner är mellan 50 och 100 år då de består utav rostfritt stål och sten som klarar av det skandinaviska klimatet.

Gabion som trädgårdsdekorationer

En gabionmur passar till rabattkanter och inhängnader. Även vanlig som enkel dekoration, såsom staty liknande eller grindstolpar. Som insynsskydd och/eller avdelning utav trädgårdar passar gabioner som ett utmärkt komplement till trädgårdsstrukturen.

Gabioner som fasadbeklädnad

En gabion passar också utmärkt som fasadbeklädnader tack vare sitt naturliga skydd mot yttre påverkan. Fasaden blir också i sin tur relativt skyddad ifrån klotter. Med varierande stensorter så blir det en mycket flexibel exteriör som passar de flesta.

Prefyllda Gabionkassar

Gabionkassar…

Välkomna att kontakta oss för mer information!

Ta även en titt på våra övriga tjänster vi kan hjälpa dig med som bland annat vector wall och kallmurar! Om du vill ha en gabion som sticker ut så kan vi rekommendera att ta en titt på våra belysta glasgabioner.

Kontakta oss