Vector wall

Tänk när du åker på sluttampen av Essingeleden norrut, på vänster sida har du Pampas Marina, snett fram till vänster PostNord huvudkontor. Precis när E4/E20 svänger till höger så är filen längst till vänster byggt som Vector Wall. Det betyder att ett sk. fibernät håller ihop nivåskillnaden helt utan betong.

Skulle vägen ge vika skulle det innebära fara för sydgående trafikanter. Vägen norrut är hårt trafikerad med många bilar och många tunga fordon, vilket medför vibrationer. Hade nivåskillnaden byggts som en betongmur hade det gått åt oändligt mycket betong. Vector Wall är en fantastisk lösning med lång hållbarhet, kravet på livslängden för en del av våra murar har varit upp till 120 år. Vector Wall är flexibel och snygg, speciellt om entreprenören är engagerad och har yrkesstolt och är redo att ge er som kund ett extra värde för pengarna.

Stenarna ska sitta placerade som ett pussel för att undvika sättningar vilket är otroligt viktigt. Oftast har vi en klausul att vi bestämmer och beställer frontstenen, som också kallas beklädnadssten, färgerna skall vara lika omkringvarande berg och natur eller så väljer vi stenar som tillsammans bildar en estetisk front.

Vi är även experter inom andra områden utöver vector wall som bland annat gabioner och kallmurar och hjälper dig gärna med det också. Läs mer om våra tjänster på hemsidan!

Vektor Wall Mörtnäs

Beställare: SKANSKA

SL Bussdepå Gustavsberg, Vector Wall

Beställare: SKANSKA

Vector Wall

Beställare: Skanska

Kontakta oss